#9 |||””’||| To grzywka!

10 lutego 2016

 

10 reguł Polki odnośnie fryzury grzywki:

 1. Grzywka jest częścią fryzury.
 2. Może to nie było jasno napisane – grzywka jest dobra do jakiejkolwiek fryzury!
 3. Ciągle to nie jest jasne? Bez grzywki nie da się żyć!
 4. Grzywka musi być ścięta od linijki. Żadne zęby!
 5. Linijki używa się również do określenia długości grzywki.
 6. Grzywka kończy się dokładnie 0,085 cm nad brwiami.
 7. Jeśli w domu nie ma linijki, to możemy przy obcinaniu użyć garnka, założonego na głowę.
 8. Grzywka po prostu musi być wyłącznie idealnie pozioma. Cięcie na ukos to grzech!!
 9. Do grzywki najbardziej pasują proste włosy. Im dłuższe, tym lepsze.
 10. Grzywka to po prostu polska fryzura narodowa, bądź dumna ze swojej grzywki!

#9 |||””’||| To je ofina!

10. února 2016

 

10 pravidel Polky ohledně účesu ofiny:

 1. Ofina je součástí účesu.
 2. Možná to nebylo napsané jasně – ofina patří ke kterémukoliv účesu!
 3. Stále to není jasné? Bez ofiny se nedá žít!
 4. Ofina se stříhá podle pravítka. Žádné zuby!
 5. Pravítko se používá také do stanovení délky ofiny.
 6. Ofina končí přesně 0,085 cm nad obočím.
 7. Jestliže doma nemáme pravídko, můžeme ke stříhání použít hrnec nasazený na hlavu.
 8. Ofina je pouze a výlučně dokonale vodorovná. Diagonála je hřích!
 9. K ofině se nejvíce hodí rovné vlasy. Čím delší, tím lepší.
 10. Ofina je prostě polským národním účesem. Buď hrdá na svoji ofinu!