#8 Ten polski… to język wulgarny

24 stycznia 2016

Co mówią Polacy:

„Kogo szukasz?”

„Swoją dziewkę.”

„To twoje dziewka? Ona nie jest mężatką?”

„Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Mam dla niej specjalną fraszkę.”

„Jak bezcenne!”

„Tak, ale muszę jeszcze zapakować majdan i zaplanować drogę.”

„Gdzie?”

„Na zachód. Będzie to długa i fajna droga.”

 

Co słyszą Czesi:

„Kogo pi*przysz?”

„Swoją dziwkę.”

„To twoje dziwka? Ona nie jest babochłopem?”

„Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Mam dla niego specjalną farsę.”

„Jak bezwartościowe!”

„Tak, muszę ale jeszcze powtórzyć imprezę i zaplanować narkotyki.”

„Gdzie?”

„W toalecie. Będzie to długa i fajna faza.”

#8 Ta polština… takový sprostý jazyk

24. ledna 2016

Co slyší Češi:

„Koho š*káš?”

„Svoji děvku.”

„To je tvoje děvka? Ona není mužatka?”

„Ještě ne, ale za chvíli bude. Mám pro něho speciální frašku.”

„Jak bezcenné!”

„Ano, ale musím ještě zopakovat mejdan a naplánovat drogy.”

„Kde?”

„Na záchodě. Bude to dlouhá i fajnová droga.”

 

Co ve skutečnosti říkají Poláci:

„Koho hledáš?”

„Svoji dívku.”

„To je tvoje dívka? Ona ještě není vdaná?”

„Ještě ne, ale za chvíli bude. Mám pro ní speciální veršík.”

„Jak drahocenné!”

„Jo, ale musím ještě sbalit kufry a naplánovat cestu.”

„Kam?”

„Na západ. Bude to dlouhá a fajnová cesta.”