#10 Pierwsze napomknięcie o tym stereotypie

18 lutego 2016

No tak. Polska pełni w Europie rolę mocno katolickiego narodu. Może byłoby lepiej unikać tego stereotypowego tematu. Ale nie mogę. Poza tym to ja miałam jakieś uprzedzenia. Więc na początek tylko takie lekkie napomknięcie:

Polska populacja składa się tylko z trzech typów ludzi:

  1. Entuzjastyczni/oddani/którekolwiek-słówko-które-cię-opisuje-jeżeli-należysz-do-tej-grupy katolicy: Kościół katolicki kieruje ich życiem. Chodzą do kościoła, nie uprawiają seksu przed ślubem.
  2. Dumni Polacy: Uważają katolicyzm za dumną część polskiej tożsamości. Chodzą do kościoła, uprawiają seks przed ślubem.
  3. Zatwardziali ateiści: Są wkurzeni na większość społeczeństwa z powodu ciemnoty ducha. Nie chodzą do kościoła, uprawiają seks przed ślubem. Właściwie… po co w ogóle jakiś ślub?

Pozwolę sobie na takie oszacowanie tego stosunku: 15 % – 70 % – 15 %.

#10 První naťuknutí toho klišé

18. února 2016

Jak jinak. Polsko zastává ve Evropě pozici silně katolického národa. Bylo by možná bývalo lepší se tomuhle klišé tématu vyhnout. Ale nemůžu. I já jsem měla určité předsudky. Takže na start pouze lehké naťuknutí:

Polská populace se skládá pouze ze tří typů lidí:

  1. Nadšení/oddaní/správní/jakékoliv-slovo-které-tě-popisuje-spadáš-li-do-této-skupiny katolíci: Katolická církev řídí jejich životy. Chodí do kostela, nesexují před svatbou.
  2. Hrdí Poláci: Považují katolictví za hrdou součást polské identity. Chodí do kostela, sexují před svatbou.
  3. Zarytí ateisté. Jsou naštvaní na většinu společnosti pro zatemnění rozumu. Nechodí do kostela, sexují před svatbou. A vlastně… k čemu vůbec nějaká svatba?

Troufám si poměry odhadnout na 15 % – 70 % – 15 %.