#34 Byliście na pasterce?

22 stycznia 2018

Dzień dobry, prowadzimy kwestionariusz: Czy byłeś na pasterce? I mogę zapytać, dlaczego?

Pewien polski ksiądz powiedział mi o swoich owcach: „Większość katolików to niewierzący.”

Zostawię ci trzy sekundy, aby przerobić w głowie ten oksymoron. A teraz spójrzmy na liczby: według statystyk, jest jeden niekatolik na dziewięciu polskich katolików. Na pasterkę chodzi przeważająca większość. W Czechach niby trudno katolika odszukać, ochrzczony jest wprawdzie co trzeci, ale tylko jeden na dziesięciu określa siebie jako praktykującego katolika.

Mimo to dwie piąte Czechów udają się na pasterkę. Dlaczego, skoro nie wierzą w Boga? To świąteczna tradycja, tuż obok obżerania się sałatką ziemniaczaną, gorączkowych zakupów w przepełnionych galeriach i oglądania bajek. Większość z nich jakoś nie wie, co tam robić. Ale ksiądz jest do tego przygotowany. Pokazuje gwałtownie rękoma, kiedy stanąć, kiedy klęczeć. A kiedy ludzie są naprawdę niedomyślni, nawet im wprost powie.

A co z Polakami? Dlaczego oni w ogóle chodzą do kościoła? Żeby babcia nie osiwiała? Zostawmy resztę roku, ale na Boże Narodzenie Czesi i Polacy nie różnią się zbytnio. Chociaż Polacy przynajmniej wiedzą, co się dzieje podczas tego W-Fu.

#34 Byli jste na půlnoční?

22. ledna 2018

Dobrý den, dotazníkové šetření: Byli jste na půlnoční? A můžu se zeptat proč?

Řekl mi totiž jeden polský kněz o svých ovečkách: „Většina katolíků jsou nevěřící.”

Nechám vám tři vteřiny, abyste si v hlavě přebrali ten oxymoron, a jdeme se podívat na čísla: Podle statistik připadá jeden nekatolík na devět polských katolíků. Na půlnoční chodí valná většina. V Čechách aby jeden katolíka pohledal, pokřtěný je sice každý třetí, ale za praktikujícího katolíka se označuje jen každý desátý.

Přesto dvě pětiny Čechů chodí na půlnoční. Proč, když v Boha nevěří? Je to vánoční tradice, hned vedle přežírání se bramborovým salátem, hektického nakupování dárků v přeplněných supermarketech a sledování pohádek. Většina tak nějak neví, co tam má dělat. Ale kněz je na to připravený. Ukazuje vehementně rukama, kdy si mají stoupnout, kdy kleknout. A když jsou lidi hodně natvrdlí, tak jim to dokonce řekne.

A co Poláci? Proč vůbec oni chodí do kostela? Protože by jinak babču klepla pepka? Nechme celý rok rokem, ale o Vánocích se Češi a Poláci v tomhle moc neliší. I když Poláci aspoň vědí, co se během té spartakiády provádí.