#17 Polska – kraj na wschodzie

16 lipca 2016

Co? Na północy?

Chodźmy z powrotem na początek, bo dla Szwedów jest na południu. Nie sądzę, że Czesi byliby słabi w geografii. Ale pytając się, gdzie się znajduje Polska, dostaniecie odpowiedź, że na wschód od Czech. Tak samo jak Słowacja. A dalsze słowiańskie kraje. Tylko może Chorwacja ma to prawo nie być na wschodzie, ale na południu. Ponieważ tam jeździmy nad morze i morze jest przecież na południu.

Pytając się w Polsce, gdzie się znajdują Czechy, dostaniecie odpowiedź, że na południe od Polski. Bo na zachód są Niemcy.

Większość Czechów będzie zaskoczona, jak im pokażecie mapę (albo jej sobie przywołają na pamięć) a sprawdzi, że Polska jest kraj na północy. To się bowiem nie zgadza z zakorzenionym stereotypem, że Czechy są mostem pomiędzy zachodnią i wschodnią Europą. Państwa na zachód od Czech mają uprawnienie, żeby być bogatsze, bardziej nowoczesne i rozwinięte. Państwa na wschód mają uprawnienie patrzeć na Czechy jako na najbardziej rozwinięty kraj z postkomunistycznego bloku. Co ale robić z postkomunistyczną Polską na północy…?

#17 Polsko – země na východě

16. července 2016

Cože? Na severu?

Vraťme se na začátek, protože pro Švédy je na jihu. Nemyslím si, že by Češi byli nějak slabí v zeměpise. Ale zeptáte-li se, kde leží Polsko, dostanete odpověď, že východně od Čech. Stejně jako Slovensko. A další slovanské země. Jenom snad Chorvatsko má to právo nebýt na východě, ale na jihu. Protože tam jezdíme k moři a moře je přece na jihu.

Zeptáte-li se v Polsku, kde leží Česko, dostanete odpověď, že jižně od Polska. Protože západně je Německo.

Většinu Čechů zaskočí, když jim ukážete mapu (nebo si ji sami vybaví) a zjistí, že Polsko je země na severu. Neshoduje se to totiž s zažitým stereotypem, že Čechy jsou mostem mezi západní a východní Evropou. Státy na západ od Čech mají výsadu být bohatší, modernější a rozvinutější. Státy na východ mají výsadu dívat se na Čechy jako na nejrozvinutější zemi z postkomunistického bloku. Co ale s postkomunistickým Polskem na severu…?